2015-05-21

Orbitalsvetsning

 

d-head-2

 

 

Orbitalsvetsning – Tigsvets

Vad är orbitalsvetsning ?

En teknik av rörsvetsning som ökar produktiviteten och kvaliten samt den förbättrar arbetsmiljön vid rörrsvetsning. Som svetsmetod används tig svets. Ett orbitalsvetssystem består av en strömkälla med styrsystem och ett svetshuvud som monteras på röret. Volframelektroden går i en bana ”orbit” runt röret därav namnet orbitalsvetsning. Styrsystemet kan lagra svetsprogram med parametrar för svetsström, framföringshastighet, ev. trådmatning och pulstider. Rörsvetsning med orbitalsvetsning är mycket repeterbar, dvs man får samma höga kvalitet varje gång.

Tillförlitliga tillverkare av utrustning för rörsvetsning

Vi representerar två mycket tillförlitliga tillverkare av orbitalsvetsutrustning med hög teknisk kompetens. Magnatech (USA) har drygt 40 års erfarenhet av olika applikationer inom högpresterande industriområden. Orbitec (Tyskland) tillverkar utrustning sedan 1984 som ger högkvalitativa och lättanvända produkter till ett rimligt pris. Används bland annat inom läkemedel, kärnkraft, bioteknik, livsmedel och mejerier.

 

Magnatech svetshuvuden  Magnatech strömkällor
Orbitec katalog 2018