2015-05-22

Skärstål

 

bitlineup-2

 

Skär & kapstål

Tri Tool tillverkar stål efter typen av jobb som skall utföras. Behövs det standard eller specialstål ?
Om du ger oss uppgifter om vilken dimension, material & godstjocklek det är på röret så hjälper vi till med att ta fram rätt stål för just din applikation.

DURABIT 1 gör så här

1. DURABIT 1 är tillverkade för att köras med hög rotationshastighet. Rekommenderat varvtal är maxhastighet på Tri Tool 300 serie maskiner.
2. Börja med en lätt matning tills man får ett kontinuerligt spån, öka därefter matning något till dess att fasningen är klar.
3. Obs! Stanna ej maskinens rotation under pågående fasning.
4. Efter avslutad fasning, backa stålet något med full rotationshastighet, stanna därefter motor.

 

bitgraph-2