2018-11-23

Svetsning med RBK 16

Bilderna visar från utbildning av personal. Det har svetsats 2.800 tubrör dim 38 x 1 mm med tubplatta 5 mm på kort tid vid Enköpings värmeverk.