2015-05-22

Tri Tool

 

foreft

 

TTlogo

Tri Tool 

I över 40 år har Tri Tool Inc. varit världens ledande designer och tillverkare av bärbara precisions fogberedningsmaskiner. Deras slogan, Building Performancespeglar sitt engagemang för att bygga högpresterande kvalitetsverktyg. Sitt engagemang för ingenjörskonst och kvalitetsutförande återspeglas i varje bärbar fogberedningsmaskin som produceras. Tri Tool tillverkar ett komplett sortiment av tillbehör för samtliga portabla maskinverktyg. www.tritool.com

Hand i hand med orbitalsvetsning

För att få ett lyckat svetsresultat måste fogen som skall svetsas vara rätt utformad. Ãr det stumfog eller tulpanfog som skall svetsas? Vid mekaniserad svetsning är det extra viktigt med fogberedning för repeterbarhetens skull.