Vätskor för betning

Under uppbyggnad, fler produkter kommer 

Betningsvätskor används tillsammans med borstarna vid elektrokemisk betning för att ta bort ojämnheter på rostfria svetsar efter TIG- och MIG-svetsning.

Till skillnad från farlig betpasta är elektrolytvätskor som används vid rengöring av rostfria svetsar milda, innebär en låg risk och väl lämpade för din dagliga produktion.

I själva verket innehåller Cougartron betningsvätskor samma halt fosfor-baserad syra som i din läsk och dina rengöringsprodukter i hemmet.

Om du fortfarande rengör och passiverar rostfria svetsar med farlig fluorväte- och salpetersyra som finns i betpasta, är det dags för en förändring så att du kan glädja dig åt en mycket enklare och säkrare process.

De neutraliserande vätskorna appliceras efter betning för att avlägsna alla spår av syror och vita fläckar.

Nedan kan du se vårt urval av vätskor för betning, passivisering, polering och neutralisering av rostfria ytor efter svetsning.

Alla relevanta säkerhetsdatablad (MSDS) finns i Cougartrons filbibliotek.