Skip to content

Kategori: Restsyremätare

Restsyremätare från Orbitec För att undvika missfärgning, oxidation samt undvika framtida rostangrepp bör man kontrollera restsyrenivån i röret innan svetsning. Orbitec har 3 modeller av restsyremätare med olika funktioner, samtliga har zirconium sensor som har hög mätnoggrannhet och är underhållsfri.

Restsyremätare

Under uppbyggnad, fler produkter kommer 

Restsyremätare från Orbitec

För att undvika missfärgning, oxidation samt undvika framtida rostangrepp bör man kontrollera restsyrenivån i röret innan svetsning.

Orbitec har 3 modeller av restsyremätare med olika funktioner, samtliga har zirconium sensor som har hög mätnoggrannhet och är underhållsfri.