Restsyremätare

Under uppbyggnad, fler produkter kommer 

Restsyremätare från Orbitec

För att undvika missfärgning, oxidation samt undvika framtida rostangrepp bör man kontrollera restsyrenivån i röret innan svetsning.

Orbitec har 3 modeller av restsyremätare med olika funktioner, samtliga har zirconium sensor som har hög mätnoggrannhet och är underhållsfri.