Skip to content

Kategori: Svetsning

Orbitalsvetsning är en teknik av rörsvetsning som ökar produktiviteten och kvaliten samt den förbättrar arbetsmiljön vid rörrsvetsning. Som svetsmetod används tig svets. Ett orbitalsvetssystem består av en strömkälla med styrsystem och ett svetshuvud som monteras på röret. Volframelektroden går i en bana ”orbit” runt röret därav namnet orbitalsvetsning. Styrsystemet kan lagra svetsprogram med parametrar för svetsström, framföringshastighet, ev. trådmatning och pulstider. Rörsvetsning med orbitalsvetsning är mycket repeterbar, dvs man får samma höga kvalitet varje gång.

Svetsning

Under uppbyggnad, fler produkter kommer 

Orbitalsvetsning är en teknik av rörsvetsning som ökar produktiviteten och kvaliten samt den förbättrar arbetsmiljön vid rörrsvetsning. Som svetsmetod används tig svets. Ett orbitalsvetssystem består av en strömkälla med styrsystem och ett svetshuvud som monteras på röret. Volframelektroden går i en bana ”orbit” runt röret därav namnet orbitalsvetsning. Styrsystemet kan lagra svetsprogram med parametrar för svetsström, framföringshastighet, ev. trådmatning och pulstider. Rörsvetsning med orbitalsvetsning är mycket repeterbar, dvs man får samma höga kvalitet varje gång.